Zm.: rozporządzenie o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.6.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 11 stycznia 1937 r.
wydane w porozumienia z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Na podstawie art. 28 ust. (3) ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1) zarządzam co następuje:
W § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 października 1535 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U R. P. Nr 78, poz. 438), ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"(2) Członkowie komisji, powołani spośród i kandydatów przedstawionych przez izby rolnicze, otrzymują diety i koszty podróży według norm, obowiązujących dla funkcjonariuszów państwowych pobierających uposażenie według grupy VII".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.