Law Journal

Ratyfikacja przez Hiszpanję Konwencji i Statutu o wolności tranzytu, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U.1930.67.535 | oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. | Akt jednorazowy

Włączenie nowych powiatów do okręgów wyborczych.

Dz.U.1930.67.533 | rozporządzenie z dnia 6 września 1930 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Śląskiego.

Dz.U.1930.67.531 | zarządzenie z dnia 26 września 1930 r. | Akt utracił moc

Zastosowanie przepisów prawa o spółkach akcyjnych do władz oraz do likwidacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Dz.U.1930.66.523 | rozporządzenie z dnia 10 września 1930 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów w rozporządzeniu z dnia 30 lipca 1924 r. w sprawie dodatku na mieszkanie.

Dz.U.1930.65.519 | obwieszczenie z dnia 18 września 1930 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1930.65.518 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Udzielanie związkom komunalnym zapomóg z komunalnego funduszu pożyczkowo-zapomogowego.

Dz.U.1930.65.517 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Czas pracy pracowników ruchu tramwajów.

Dz.U.1930.65.516 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Statystyka budowlana.

Dz.U.1930.65.514 | rozporządzenie z dnia 10 września 1930 r. | Akt utracił moc

Austria-Polska. Żegluga powietrzna. Wiedeń.1930.04.10.

Dz.U.1930.65.512 | umowa międzynarodowa z dnia 10 kwietnia 1930 r. | Akt utracił moc

Wypowiedzenie konwencji handlowej między Polską a Rumunją, podpisanej w Bukareszcie dnia 1 lipca 1921 r.

Dz.U.1930.64.511 | oświadczenie rządowe z dnia 2 września 1930 r. | Akt jednorazowy

Ulga celna na skondensowany sok winogronowy.

Dz.U.1930.64.510 | rozporządzenie z dnia 31 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Kary dla ochrony swobody wyborów.

Dz.U.1930.64.509 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 12 września 1930 r. | Akt utracił moc

Ulgi podatkowe dla nowowznoszonych budowli.

Dz.U.1930.64.508 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 12 września 1930 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w sprawie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.

Dz.U.1930.64.507 | rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 12 września 1930 r. | Akt jednorazowy

Przyznanie ulgowej opłaty pocztowej dla paczek z książkami.

Dz.U.1930.63.504 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot przekazów pocztowych i pobrań.

Dz.U.1930.63.503 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana i uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dz.U.1930.63.502 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana cen soli jadalnej.

Dz.U.1930.63.501 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie prowizorycznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30 września 1931 r.

Dz.U.1930.62.495 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Utworzenie gminy wiejskiej Szreniawa w powiecie miechowskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1930.62.494 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.

Dz.U.1930.62.493 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Wybory do Sejmu i Senatu.

Dz.U.1930.61.492 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Regulowanie cen przetworów zbóż chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz cegły.

Dz.U.1930.60.486 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 1930 r. | Akt jednorazowy

Powierzenie funkcyj starosty grodzkiego w m. Bydgoszczy staroście powiatowemu bydgoskiemu.

Dz.U.1930.60.485 | rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie z dnia 17 września 1928 r. w sprawie zaopatrzenia byłych skazańców politycznych.

Dz.U.1930.59.480 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rabatów handlowych od ceny taryfowej wyrobów tytoniowych specjalnych.

Dz.U.1930.59.479 | rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

Zmiana przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika.

Dz.U.1930.59.477 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Odstąpienie gminie m. Poznania gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U.1930.59.475 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1930 r. | Akt indywidualny

Zmiana granic miasta Częstochowy w powiecie częstochowskim, województwie kieleckiem.

Dz.U.1930.59.474 | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 1930 r. | Akt utracił moc

USA-Polska. Konwencja o przewozie napojów alkoholowych między Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki. Waszyngton.1930.06.19.

Dz.U.1930.57.468 | umowa międzynarodowa z dnia 19 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dz.U.1930.56.467 t.j. | ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie państwowych urzędników służby drogowej, wykonujących kontrolę ruchu na drogach publicznych.

Dz.U.1930.56.466 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Regulamin Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Toruniu.

Dz.U.1930.55.465 | rozporządzenie z dnia 17 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Wewnętrzna organizacja starostw oraz tryb ich urzędowania.

Dz.U.1930.55.464 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Rzesza Niemiecka-Polska. Układ w sprawie przejęcia rejestrów stanu cywilnego. Berlin.1926.10.27.

Dz.U.1930.55.462 | umowa międzynarodowa z dnia 27 października 1926 r. | Akt utracił moc

Rejestracja, kontrola i udzielanie świadczeń z powodu braku pracy pozostającym bez pracy pracownikom umysłowym.

Dz.U.1930.54.459 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1930 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości opłaty skarbowej od soli jadalnej.

Dz.U.1930.54.458 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Wprowadzanie (przywóz) z zagranicy koni do uczestniczenia w wyścigach.

Dz.U.1930.53.454 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Dozór nad wyrobem i obiegiem tłuszczów i olejów jadalnych.

Dz.U.1930.53.453 | rozporządzenie z dnia 21 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Zwrot cła przy wywozie bekonów i szynek.

Dz.U.1930.53.451 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Zwrot ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.

Dz.U.1930.53.450 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Ulga celna na szmalec surowy, nierafinowany.

Dz.U.1930.53.449 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1930 r. | Akt utracił moc

Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dz.U.1930.53.448 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1930 r. | Akt jednorazowy

Częściowa zmiana taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U.1930.53.447 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 1930 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie cen sprzedażnych czystej wódki monopolowej.

Dz.U.1930.53.446 | rozporządzenie z dnia 15 lipca 1930 r. | Akt utracił moc