Zatwierdzenie porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.3.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 grudnia 1936 r.
w sprawie zatwierdzenia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu punktu 4 porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych, Umawiające się Strony wzajemnie notyfikowały sobie dnia 4 grudnia 1936 r. o zatwierdzeniu powyższego porozumienia przez każdą z nich.