Złożenie przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.1.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 grudnia 1936 r.
w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że w wykonaniu art. 32 konwencji o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 103, poz. 864), został złożony w Bernie w archiwach Rządu Szwajcarskiego w imieniu Rządu Węgierskiego dnia 10 Września 1936 r. dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.