Ustalenie wzorów monet srebrnych wartości 2 i 5 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.92.644

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 grudnia 1936 r.
o ustaleniu wzorów monet srebrnych wartości 2 i 5 złotych.

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr 97, poz. 855) zarządzam co następuje:
Poczynając od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, monety srebrne wartości 2 i 5 złotych będą bite również według wzorów, których wizerunki w reprodukcji graficznej podane są jako załącznik do rozporządzenia niniejszego.
Monety, wymienione w § 1, będą miały obieg na równi z monetami srebrnymi wartości 2 i 5 złotych, których wzory ustalone zostały rozporządzeniami Ministra Skarbu z dnia 25 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 799) i z dnia 28 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 105, poz. 878).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Monety

grafika