Law Journal

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2001.27.300 | obwieszczenie z dnia 29 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.2001.34.405 | rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.2001.30.342 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2001.29.325 | rozporządzenie z dnia 27 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2001.28.319 | obwieszczenie z dnia 26 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Dz.U.2001.30.347 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Dz.U.2001.28.315 | rozporządzenie z dnia 26 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zasady tworzenia i wysokość funduszów na nagrody i zapomogi dla żołnierzy.

Dz.U.2001.28.314 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2001.28.312 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów.

Dz.U.2001.26.295 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.2001.26.296 | rozporządzenie z dnia 23 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży - Kana.

Dz.U.2001.28.316 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Włocławskiemu Wydawnictwu Diecezjalnemu.

Dz.U.2001.28.317 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2001 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dz.U.2001.23.274 | rozporządzenie z dnia 22 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Sposób potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

Dz.U.2001.26.288 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

Dz.U.2001.31.354 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.31.355 | rozporządzenie z dnia 21 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Algorytm przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.

Dz.U.2001.27.299 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2001.29.321 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2001.23.278 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2001.23.277 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2001.29.322 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 32/2000.

Dz.U.2001.22.263 | wyrok z dnia 19 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Biuro Ochrony Rządu.

Dz.U.2017.985 t.j. | ustawa z dnia 16 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Finansów.

Dz.U.2001.18.213 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Rolnictwo ekologiczne.

Dz.U.2001.38.452 | ustawa z dnia 16 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Dz.U.2001.26.286 | rozporządzenie z dnia 16 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Moc obowiązująca Traktatu o otwartych przestworzach, sporządzonego w Helsinkach dnia 24 marca 1992 r.

Dz.U.2001.103.1128 | oświadczenie rządowe z dnia 15 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Dozoru Technicznego.

Dz.U.2001.30.345 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Przekształcenia w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

Dz.U.2001.26.283 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.2001.38.457 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Wzór znaku dozoru technicznego.

Dz.U.2001.30.346 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2001 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2001.23.275 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2001.23.276 | rozporządzenie z dnia 15 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Dz.U.2001.37.424 | ustawa z dnia 15 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych kolejowych pojazdach szynowych.

Dz.U.2001.30.351 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Sprawozdawczość budżetowa.

Dz.U.2001.24.279 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2001.19.238 | obwieszczenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

Dz.U.2001.19.227 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Warunki i kryteria tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.

Dz.U.2001.19.228 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 21/2000.

Dz.U.2001.22.262 | wyrok z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dz.U.2001.18.211 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.U.2001.18.212 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej".

Dz.U.2001.30.329 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.30.328 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.30.331 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.30.332 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.30.334 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew".

Dz.U.2001.30.337 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy