Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec".

Dz.U.2001.30.339 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.

Dz.U.2001.30.327 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie.

Dz.U.2001.30.330 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu.

Dz.U.2001.30.333 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2001.30.335 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.30.336 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2001.30.338 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.2001.30.341 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie specjalnej strefy ekonomicznej w Częstochowie.

Dz.U.2001.30.340 | rozporządzenie z dnia 13 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2001.17.197 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.2001.18.210 | rozporządzenie z dnia 12 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Agencje celne i agenci celni.

Dz.U.2001.19.232 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.U.2001.18.216 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2001 r. | Akt obowiązujący

Pozwolenia na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

Dz.U.2001.19.236 | rozporządzenie z dnia 9 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Gospodarcze procedury celne.

Dz.U.2001.18.214 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w sprawach o uznanie za repatrianta.

Dz.U.2001.22.260 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Procedury uproszczone.

Dz.U.2001.19.229 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Tryb realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

Dz.U.2001.17.203 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie plafonów taryfowych ilościowych na niektóre zboża przywożone z zagranicy.

Dz.U.2001.17.187 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego.

Dz.U.2001.17.192 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji odpadów.

Dz.U.2001.17.204 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwa Łączności.

Dz.U.2001.17.190 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

Dz.U.2001.17.189 | rozporządzenie z dnia 8 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Akredytacji.

Dz.U.2001.20.240 | rozporządzenie z dnia 7 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.2001.19.218 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

Dz.U.2001.19.222 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

Dz.U.2001.19.224 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

Dz.U.2001.19.223 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

Dz.U.2001.19.225 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

Dz.U.2001.19.226 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Dz.U.2001.19.217 | rozporządzenie z dnia 6 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 30/2000.

Dz.U.2001.17.208 | wyrok z dnia 6 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spółkom przemysłowego potencjału obronnego.

Dz.U.2001.43.480 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2001 r. | Akt obowiązujący

Opłaty pobierane przez organy celne.

Dz.U.2001.17.194 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Wiążąca informacja o pochodzeniu towaru.

Dz.U.2001.17.195 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 11/2000.

Dz.U.2001.17.207 | wyrok z dnia 5 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dz.U.2001.22.252 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

Dz.U.2001.20.243 | rozporządzenie z dnia 5 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

Dz.U.2001.52.537 | ustawa z dnia 2 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrób alkoholu etylowego oraz wytwarzanie wyrobów tytoniowych.

Dz.U.2018.2352 t.j. | ustawa z dnia 2 marca 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Dz.U.2001.19.237 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.U.2016.989 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 marca 2001 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie cen progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2001.20.242 | rozporządzenie z dnia 1 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 2001.

Dz.U.2001.21.246 | ustawa z dnia 1 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Kodeks pracy.

Dz.U.2001.28.301 | ustawa z dnia 1 marca 2001 r. | Akt utracił moc

Szczególne zasady rachunkowości Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2001.37.433 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie urzędowej ceny detalicznej spirytusu luksusowego w butelkach o pojemności jednego litra.

Dz.U.2001.17.193 | rozporządzenie z dnia 28 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2001.17.199 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

Dz.U.2001.28.310 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 22/2000.

Dz.U.2001.16.185 | wyrok z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2001.17.202 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Dz.U.2001.16.174 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2001.16.177 | rozporządzenie z dnia 27 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Stawki opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Dz.U.2001.16.183 | rozporządzenie z dnia 23 lutego 2001 r. | Akt utracił moc

Hiszpania-Polska. Konwencja o zabezpieczeniu społecznym. Madryt.2001.02.22.

Dz.U.2004.28.244 | umowa międzynarodowa z dnia 22 lutego 2001 r. | Akt obowiązujący