Law Journal

Sposób ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz weryfikacją.

Dz.U.2001.38.453 | rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.2001.52.538 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2001.56.579 | ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

Dz.U.2001.43.478 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Dz.U.2001.43.479 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Niemodlinie.

Dz.U.2001.36.416 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 9/2000.

Dz.U.2001.38.458 | wyrok z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin.

Dz.U.2001.37.430 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dz.U.2001.37.431 | rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U.2001.37.425 | rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

Dz.U.2001.35.412 | rozporządzenie z dnia 18 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Określenie towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

Dz.U.2001.35.411 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach.

Dz.U.2001.37.435 | rozporządzenie z dnia 17 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Dz.U.2001.35.414 | rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2007.190.1360 t.j. | ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Terminy i sposób wykonania zadań zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.

Dz.U.2001.32.369 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz tryb ich uiszczania.

Dz.U.2001.34.404 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

Dz.U.2001.35.410 | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Ochrona przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

Dz.U.2001.43.477 | ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Rzecznicy patentowi.

Dz.U.2021.944 t.j. | ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Ustanowienie plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

Dz.U.2001.32.365 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001-2002.

Dz.U.2001.39.460 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2001.32.364 | rozporządzenie z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Ordynacja podatkowa oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2001.39.459 | ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Straży Granicznej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2001.45.498 | ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o cudzoziemcach oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.2001.42.475 | ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2001.42.474 | ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2001.43.476 | ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustalenie listy gatunków zwierząt łownych oraz określenie okresów polowań na te zwierzęta.

Dz.U.2001.43.488 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.2001.34.400 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Dz.U.2001.34.397 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Dz.U.2001.34.399 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

Dz.U.2001.34.398 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Dz.U.2001.37.426 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu.

Dz.U.2001.37.427 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku.

Dz.U.2001.37.428 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu.

Dz.U.2001.37.429 | rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 7/2000.

Dz.U.2001.36.422 | wyrok z dnia 10 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu.

Dz.U.2001.37.432 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 10/2000.

Dz.U.2001.36.421 | wyrok z dnia 9 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zasady koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa.

Dz.U.2001.32.363 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa.

Dz.U.2001.32.367 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.2001.32.368 | rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Oddelegowanie policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

Dz.U.2001.36.418 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyroby, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

Dz.U.2001.43.483 | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.

Dz.U.2001.32.372 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 11/2000.

Dz.U.2001.32.386 | wyrok z dnia 4 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

Dz.U.2001.34.406 | rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Tryb wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych.

Dz.U.2001.30.344 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy.

Dz.U.2001.32.361 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiąca przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2001.32.362 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2001.31.356 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.

Dz.U.2001.38.456 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 32/99.

Dz.U.2001.32.385 | wyrok z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2001.32.366 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2001.29.324 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz zespoły uzgadniania dokumentacji projektowej.

Dz.U.2001.38.455 | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 10/2000.

Dz.U.2001.32.384 | wyrok z dnia 2 kwietnia 2001 r. | Akt jednorazowy