Dzienniki resortowe

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Dz.Urz.UKE.2007.11.24 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2007 r. | Akt indywidualny

Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych.

Dz.Urz.MRiRW.2007.9.12 | ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych.

Dz.Urz.MRiRW.2007.9.12 | ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych.

Dz.Urz.MRiRW.2007.9.12 | ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych.

Dz.Urz.MRiRW.2007.9.12 | ogłoszenie z dnia 11 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów - kandydatów na nurków.

Dz.Urz.KGP.2007.3.21 | decyzja z dnia 8 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Karty Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.3.17 | decyzja z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawodowego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.2.15 | decyzja z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników Policji z języka angielskiego - poziom V.

Dz.Urz.KGP.2007.2.14 | decyzja z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu doskonalenia zawodowego dla techników kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2007.2.10 | decyzja z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji paralizatora elektrycznego TASER X26.

Dz.Urz.KGP.2007.2.8 | decyzja z dnia 11 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji Komendanta Głównego Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.2.6 | decyzja z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów.

Dz.Urz.KGP.2007.2.5 | decyzja z dnia 4 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.7.10 | informacja z dnia 21 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.7.9 | informacja z dnia 21 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie" na lata 2007-2009.

B.I.LP.2007.4.25 | decyzja z dnia 22 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie" na lata 2007-2009.

B.I.LP.2007.4.24 | decyzja z dnia 22 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie udostępniania baz danych SILP pracownikom zatrudnionym w PGL LP.

B.I.LP.2007.4.20 | zarządzenie z dnia 16 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Korzystanie z samochodów osobowych w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2007.4.13 | zarządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2007.2.8 | zarządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dz.Urz.MS.2007.2.7 | zarządzenie z dnia 1 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2007.2.4 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MT.2007.3.11 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MT.2007.3.11 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MT.2007.3.11 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MT.2007.3.11 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MT.2007.3.11 | decyzja z dnia 30 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2007.3.7 | zarządzenie z dnia 29 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie wytycznych w sprawie kierowania lotami szkolnymi.

Dz.Urz.ULC.2007.2.5 | zarządzenie z dnia 23 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika certyfikacji instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2007.2.4 | zarządzenie z dnia 7 marca 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.72 | decyzja z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.69 | decyzja z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.69 | decyzja z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.67 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.67 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Kryzysowych.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.66 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej Agencja Scenariuszowa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.65 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Studia Filmowego "Dom" w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.64 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej Filmu Polskiego - Agencji Promocji w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.63 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej Agencja Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.62 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy