Zarządzenie kontroli w przedsiębiorstwie "Codic" ul. Farbiarska 73 w Warszawie. - OpenLEX

Zarządzenie kontroli w przedsiębiorstwie "Codic" ul. Farbiarska 73 w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2004.7.40

Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA KULTURY
z dnia 28 września 2004 r.
w sprawie zarządzenia kontroli w przedsiębiorstwie "Codic" ul. Farbiarska 73 w Warszawie.

Na podstawie ustawy art. 110 ust. 2 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), zarządzam kontrolę w przedsiębiorstwie "Codic" ul. Farbiarska 73 w Warszawie.
Kontrola obejmuje:
1.
Stosowanie kodów identyfikacyjnych we wszystkich urządzeniach i ich elementach, podczas procesu produkcji, jak również w zakresie zbiorowej wielkości produkcji i jej rodzaju.
2.
Wykonywanie zamówień poza miejscem prowadzenia działalności oraz rozporządzanie urządzeniami do produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych.
3.
Upoważnienie określa termin przeprowadzenia kontroli oraz nazwisko osoby kontrolującej.