Departmental acts

Uruchomienie środków funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg.

Dz.Urz.MON.2005.23.216 | decyzja z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia Drukarni Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2005.23.217 | decyzja z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.

Dz.Urz.MZ.2005.18.98 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MEN.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce.

Dz.Urz.MEN.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MEN.2006.1.4 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krotoszynie.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.37 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Lahaur (Islamska Republika Pakistanu).

Dz.Urz.MSZ.2005.6.109 | decyzja z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Lahaur (Islamska Republika Pakistanu).

Dz.Urz.MSZ.2005.6.109 | decyzja z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wszczęcie postępowań, mających na celu zawieranie umów na 2006 r., których przedmiotem jest uzbrojenie.

Dz.Urz.MON.2005.23.212 | decyzja z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wszczęcie postępowań, mających na celu zawieranie umów na 2006 r., których przedmiotem jest uzbrojenie.

Dz.Urz.MON.2005.23.212 | decyzja z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zawieranie w Policji umów użyczenia pojazdów samochodowych.

Dz.Urz.KGP.2005.20.136 | decyzja z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.

Dz.Urz.MON.2005.23.214 | decyzja z dnia 12 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Komisja Likwidacyjna środków trwałych stanowiących majątek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2005.14.52 | decyzja z dnia 9 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie emitowania bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.

Dz.Urz.NBP.2005.20.28 | uchwała z dnia 9 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informacyjne używane w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.20.131 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informacyjne używane w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.20.131 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informacyjne używane w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.20.131 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Pieczęcie i stemple oraz tablice urzędowe i informacyjne używane w jednostkach organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.20.131 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.22.211 | decyzja z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.22.211 | decyzja z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.22.211 | decyzja z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.22.211 | decyzja z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.22.211 | decyzja z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.22.211 | decyzja z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.22.211 | decyzja z dnia 8 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wniosek o rejestrację "Kiełbasy lisieckiej" jako chronionego oznaczenia geograficznego.

Dz.Urz.MRiRW.2005.10.11 | ogłoszenie z dnia 7 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wszczęcie postępowania mającego na celu podział instytucji kultury - Instytutu im. Adama Mickiewicza.

Dz.Urz.MKiDN.2005.7.68 | decyzja z dnia 6 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zamiar i przyczyny podziału instytucji kultury - Instytut im. Adama Mickiewicza.

Dz.Urz.MKiDN.2005.7.69 | obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MZ.2005.18.96 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dz.Urz.MZ.2005.18.97 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2005.22.205 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2005.18.95 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2005.18.94 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2005.7.33 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.15.131 | komunikat z dnia 1 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Uznanie praktyki stosowanej przez CCC S.A. w Polkowicach Dolnych za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2006.1.8 | decyzja z dnia 1 grudnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2005.5.13 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.URTiP.2005.14.52 | uchwała z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Nałożenie obowiązków na Polkomtel S.A. w Warszawie.

Dz.Urz.UOKiK.2006.1.5 | decyzja z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt nienormatywny

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 1880-1900 MHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.14.47 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.14.48 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 864-868 MHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.14.49 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Postępowanie z dokumentacją oraz działalność archiwalna w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2005.12.47 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu ds. modernizacji platformy sprzętowo-programowej SILP.

B.I.LP.2005.11.79 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz wyższych szkół medycznych wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.18.99 | obwieszczenie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2005.2.11 | decyzja z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.19.128 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2005 r. | Akt jednorazowy