Ustalenie dnia wolnego od pracy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2005.2.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 2005 r.

KOMUNIKAT Nr 1
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 5 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Celem umożliwienia godnego uczczenia pamięci Papieża Jana Pawła II, ustalam dzień 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Podstawa prawna: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. nr 56, poz. 490).

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.