Departmental acts

Wyznaczenie terminu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.6.53 | decyzja z dnia 5 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.11.129 | decyzja z dnia 5 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.11.129 | decyzja z dnia 5 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.11.129 | decyzja z dnia 5 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.11.128 | decyzja z dnia 5 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2006 r.

Dz.Urz.UOKiK.2006.2.26 | wykaz z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie, doręczonych w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2006 r.

Dz.Urz.UOKiK.2006.2.35 | wykaz z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Zakres czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.9.42 | decyzja z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.9.42 | decyzja z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.9.42 | decyzja z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.9.42 | decyzja z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.9.42 | decyzja z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie informowania o nastrojach w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2006.10.124 | decyzja z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana klauzuli tajności.

Dz.Urz.MON.2006.10.125 | decyzja z dnia 1 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2006.10.30 | decyzja z dnia 31 maja 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2006.10.31 | decyzja z dnia 31 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2006.9.29 | uchwała z dnia 31 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Poradni Lekarskiej Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.90 | zarządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Poradni Lekarskiej Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.90 | zarządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie powołania Zespołu do spraw komputeryzacji.

Dz.Urz.WUG.2006.11.57 | decyzja z dnia 31 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie Dziennika Urzędowego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.11.56 | decyzja z dnia 31 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.10.121 | decyzja z dnia 31 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planowania zakupów informatycznych przez oddziały regionalne KRUS.

Dz.Urz.PKRUS.2006.2.13 | zarządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.91 | zarządzenie z dnia 31 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Uznanie praktyki stosowanej przez Telekomunikację Polską S.A. w Warszawie za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2006.3.40 | decyzja z dnia 30 maja 2006 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2005 r.

Dz.Urz.NBP.2006.6.6 | uchwała z dnia 30 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2006.2.5 | zarządzenie z dnia 30 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona 60 dywizjonowi rakietowemu Obrony Powietrznej w Olszewnicy Starej.

Dz.Urz.MON.2006.10.118 | decyzja z dnia 29 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych.

Dz.Urz.MKiDN.2006.3.20 | zarządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw krajowych przewozów drogowych osób.

Dz.Urz.MT.2006.2.5 | zarządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.ULC.2006.5.23 | obwieszczenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie obowiązków i uprawnień na stanowisku doradcy Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.4.31 | decyzja z dnia 29 maja 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie dorocznego Święta 7 eskadry lotnictwa taktycznego w Powidzu.

Dz.Urz.MON.2006.10.120 | decyzja z dnia 29 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Studia Filmowego "TOR".

Dz.Urz.MKiDN.2006.3.19 | zarządzenie z dnia 29 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz produktów tradycyjnych znajdujących się na liście produktów tradycyjnych.

Dz.Urz.MRiRW.2006.6.9 | ogłoszenie z dnia 26 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.5.49 | komunikat z dnia 25 maja 2006 r. | Akt indywidualny

Wnioski o rejestrację nazwy "Kołudzki Oscypek" jako Chronionej Nazwy Pochodzenia.

Dz.Urz.MRiRW.2006.6.8 | ogłoszenie z dnia 25 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2006.5.43 | zarządzenie z dnia 25 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.10.117 | decyzja z dnia 23 maja 2006 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie rejestru "Broń".

Dz.Urz.KGP.2006.10.57 | decyzja z dnia 22 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru "Broń".

Dz.Urz.KGP.2006.10.57 | decyzja z dnia 22 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru "Broń".

Dz.Urz.KGP.2006.10.57 | decyzja z dnia 22 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru "Broń".

Dz.Urz.KGP.2006.10.57 | decyzja z dnia 22 maja 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.8.32 | zarządzenie z dnia 22 maja 2006 r. | Akt utracił moc