Departmental acts

Nadanie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2006.11.127 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2006.11.127 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2006.11.127 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2006.11.127 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2006.11.127 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2006.11.127 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2006.11.127 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego do opracowania nowelizacji wzoru sprawozdania LPIR-7.

B.I.LP.2006.6.29 | decyzja z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.5.32 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.5.32 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.5.33 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.5.33 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.5.33 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyki stosowanej przez Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. w Warszawie za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2006.3.42 | decyzja z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 24 Składnicy Marynarki Wojennej w Darłowie.

Dz.Urz.MON.2006.11.139 | decyzja z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 7 Rejonu Obserwacji i Łączności na Helu.

Dz.Urz.MON.2006.11.136 | decyzja z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Inspektoratu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Lotów.

Dz.Urz.MON.2006.11.135 | decyzja z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 21 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Pucku.

Dz.Urz.MON.2006.11.137 | decyzja z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2006.11.138 | decyzja z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 31 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2006.11.133 | decyzja z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.6.45 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej.

Dz.Urz.MF.2006.7.54 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.95 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.4.33 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.92 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.93 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.94 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2006.11.130 | decyzja z dnia 12 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Procedury kontroli finansowej w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.11.55 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Procedury kontroli finansowej w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.11.55 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Procedury kontroli finansowej w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.11.55 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.4.30 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Międzynarodowemu Festiwalowi Wratislavia Cantans.

Dz.Urz.MKiDN.2006.4.32 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Operze Wrocławskiej.

Dz.Urz.MKiDN.2006.4.31 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez ING Bank Śląski S.A. w Katowicach.

Dz.Urz.UOKiK.2006.3.41 | decyzja z dnia 8 czerwca 2006 r. | Akt nienormatywny

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 870-876 MHz oraz 915-921 MHz.

Dz.Urz.UKE.2006.6.19 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 876-915 MHz oraz 921-960 MHz.

Dz.Urz.UKE.2006.6.21 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2006.6.18 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 862-864 MHz.

Dz.Urz.UKE.2006.6.20 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 868-870 MHz.

Dz.Urz.UKE.2006.6.22 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Staż absolwentów szkół oraz ich przyjmowanie do zatrudnienia w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2006.6.26 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Staż absolwentów szkół oraz ich przyjmowanie do zatrudnienia w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2006.6.26 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Staż absolwentów szkół oraz ich przyjmowanie do zatrudnienia w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2006.6.26 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Wydatki na dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.5.45 | wytyczne z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Wydatki na dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.5.45 | wytyczne z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady sprawowania nadzoru nad wydawaniem i przedłużaniem pozwoleń na wykonywanie lotów motolotni.

Dz.Urz.ULC.2006.5.22 | wytyczne z dnia 7 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Biuletyn Informacji Publicznej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2006.6.24 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Biuletyn Informacji Publicznej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2006.6.24 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Biuletyn Informacji Publicznej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2006.6.24 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2006.6.51 | obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy