Departmental acts

Wyznaczenie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw zagrożeń globalnych.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.64 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dz.Urz.MF.2006.7.56 | komunikat z dnia 26 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.11.66 | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny.

Dz.Urz.MZ.2006.9.35 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.13.71 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.13.71 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.13.71 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.13.71 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2006.4.34 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.4 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.7.57 | komunikat z dnia 23 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR.

Dz.Urz.ULC.2006.6.26 | obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Comodoro Rivadavia (Republika Argentyńska).

Dz.Urz.MSZ.2006.3.62 | decyzja z dnia 22 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 1 w Katowicach.

Dz.Urz.GUM.2006.3.16 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Bytomiu.

Dz.Urz.GUM.2006.3.17 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 w Bielsku-Białej.

Dz.Urz.GUM.2006.3.18 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 w Bielsku-Białej.

Dz.Urz.GUM.2006.3.18 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 4 w Gliwicach.

Dz.Urz.GUM.2006.3.19 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 5 w Rybniku.

Dz.Urz.GUM.2006.3.20 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 6 w Częstochowie.

Dz.Urz.GUM.2006.3.21 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Sosnowcu.

Dz.Urz.GUM.2006.3.22 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach.

Dz.Urz.GUM.2006.3.15 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach.

Dz.Urz.GUM.2006.3.15 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dz.Urz.MRiRW.2006.7.10 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.Urz.KGPSP.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Sposób przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.Urz.KGPSP.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.8.64 | komunikat z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.12.68 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.

Dz.Urz.WUG.2006.12.63 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem.

Dz.Urz.WUG.2006.12.66 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2006.12.67 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.12.70 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2006.12.62 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych.

Dz.Urz.WUG.2006.12.65 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.12.64 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MF.2006.7.55 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MF.2006.7.55 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MF.2006.7.55 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MF.2006.7.55 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Organizacja urzędów i izb skarbowych oraz nadanie im statutów.

Dz.Urz.MF.2006.7.55 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania przy Ministrze Obrony Narodowej Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2006.11.140 | decyzja z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania przy Ministrze Obrony Narodowej Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2006.12.151 | decyzja z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.

Dz.Urz.MT.2006.3.10 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Organizacja pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 8 października 2006 roku.

Dz.Urz.KPWiG.2006.8.24 | komunikat z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw pośrednictwa w normalizacji stosunków turecko-ormiańskich.

Dz.Urz.MSZ.2006.4.246 | decyzja z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.6.47 | komunikat z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.6.46 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności w dniu 8 października 2006 roku.

Dz.Urz.KPWiG.2006.8.26 | komunikat z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu dla maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KPWiG.2006.8.21 | komunikat z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KPWiG.2006.8.23 | komunikat z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KPWiG.2006.8.25 | komunikat z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2006.6.25 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2006.7.20 | uchwała z dnia 16 czerwca 2006 r. | Akt indywidualny