Departmental acts

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rumunii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.138 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.159 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.144 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.119 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.150 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.162 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Związku Australijskim.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.72 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Biuru Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Palestyńskiej Władzy Narodowej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.163 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Kultury Polskiej w Londynie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.226 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Berlinie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.219 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Berlinie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.219 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Bratysławie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.220 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Budapeszcie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.221 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Bukareszcie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.222 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Düsseldorfie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.223 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Kijowie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.224 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Lipsku.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.225 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Mińsku.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.227 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Moskwie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.228 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Paryżu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.230 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Pradze.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.231 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Rzymie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.232 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Sofii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.233 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Sztokholmie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.234 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Tel Awiwie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.235 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Wiedniu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.236 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Instytutowi Polskiemu w Wilnie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.237 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.172 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Benghazi.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.173 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.174 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.175 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Casablance.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.176 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.177 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.178 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.179 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.196 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.180 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.181 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Hongkongu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.182 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Hosziminie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.183 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Irkucku.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.184 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.185 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kantonie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.186 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Karaczi.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.187 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.188 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.189 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Kurytybie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.190 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Lagos.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.191 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Lille.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.192 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.193 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.194 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.195 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.197 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.198 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.199 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.200 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.201 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.202 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.203 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.204 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.205 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.206 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.207 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.208 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Sao Paulo.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.209 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Stambule.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.210 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.211 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Sydney.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.212 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.213 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.214 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.215 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.216 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Warnie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.217 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.218 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ośrodkowi Kultury i Informacji w Nowym Jorku.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.229 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.166 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.165 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.171 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.168 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Warszawskiemu Biuru Handlowemu w Tajpej.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.164 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do Spraw Biało-Czerwonej Bandery.

Dz.Urz.MGM.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw zagrożeń globalnych.

Dz.Urz.MSZ.2006.3.61 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Dz.Urz.MKiDN.2006.4.40 | decyzja z dnia 27 czerwca 2006 r. | Akt obowiązujący