Departmental acts

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.12 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.12 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.12 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.14 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.14 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.15 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.16 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.16 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.13 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gnieźnie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.29 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Inowrocławiu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.30 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.11 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Uzgodnienie standardów zawodowych zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MB.2007.1.3 | komunikat z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wdrożenie w Ministerstwie Obrony Narodowej systemu BlackBerry.

Dz.Urz.MON.2006.22.294 | decyzja z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zawieszenie w prawach członka Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.291 | decyzja z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.10.96 | decyzja z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.10.97 | decyzja z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2006.10.98 | decyzja z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga).

Dz.Urz.MSZ.2006.6.289 | decyzja z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2006.14.95 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Określenie zasad postępowania osób wchodzących w skład Komisji Nadzoru Finansowego.

Dz.Urz.KNF.2007.2.4 | uchwała z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Organizacja pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 25 marca 2007 r.

Dz.Urz.KNF.2006.1.4 | komunikat z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności w dniu 25 marca 2007 r.

Dz.Urz.KNF.2006.1.6 | komunikat z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2006.1.3 | komunikat z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2006.1.5 | komunikat z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.69 | decyzja z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zasad finansowania programów operacyjnych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.69 | decyzja z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MT.2006.11.42 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2006.16.78 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana składu osobowego Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem.

Dz.Urz.WUG.2006.21.101 | decyzja z dnia 5 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.6 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.7 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.7 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady udostępniania i dystrybucji biuletynów informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.298 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady udostępniania i dystrybucji biuletynów informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.298 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi.

Dz.Urz.MSWiA.2007.1.5 | decyzja z dnia 4 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Organizacja egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego w dniu 25 marca 2007 r.

Dz.Urz.KNF.2006.1.1 | komunikat z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Roczne zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.10 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2006.1.2 | komunikat z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 31 Bazy Lotniczej w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2006.22.284 | decyzja z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 3 eskadry lotnictwa taktycznego "Poznań".

Dz.Urz.MON.2006.22.283 | decyzja z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie.

Dz.Urz.MON.2006.22.286 | decyzja z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Służb Medycznych w Łodzi.

Dz.Urz.MON.2006.22.290 | decyzja z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie terminów egzaminu dyplomatyczno-konsularnego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.303 | decyzja z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.1.4 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.1.4 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.8 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.9 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2006.22.281 | decyzja z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie organizacji żywienia.

Dz.Urz.MON.2006.22.282 | decyzja z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2006.12.75 | zarządzenie z dnia 1 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc