Departmental acts

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.270 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej.

Dz.Urz.MF.2006.14.94 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.14.100 | komunikat z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Akademii Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.273 | decyzja z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym infrastruktury wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.269 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.133 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.130 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.11.74 | komunikat z dnia 20 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie puli drewna do sprzedaży na 2007 r.

B.I.LP.2006.12.64 | decyzja z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.23.313 | upoważnienie z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.287 | decyzja z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2006.12.63 | decyzja z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2006.12.63 | decyzja z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.11.73 | komunikat z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.11.71 | obwieszczenie z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2006.16.95 | decyzja z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.18.94 | decyzja z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Krajowego Koordynatora Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.ULC.2006.10.44 | decyzja z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.11.70 | obwieszczenie z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Miar.

Dz.Urz.GUM.2006.14.107 | zarządzenie z dnia 15 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.11.72 | komunikat z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu doradczego do spraw euroatlantyckich aspiracji Ukrainy.

Dz.Urz.MSZ.2006.6.301 | decyzja z dnia 14 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Łączenie obrębów leśnych w Nadleśnictwie Myślenice, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kraków.

B.I.LP.2006.12.62 | decyzja z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt obowiązujący

Odwołanie wyznaczonego na dzień 21 listopada 2006 r. egzaminu pisemnego na audytora wewnętrznego.

Dz.Urz.MF.2006.13.92 | komunikat z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt nienormatywny

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2006.16.85 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2006.16.85 | obwieszczenie z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.21.272 | decyzja z dnia 10 listopada 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.20.267 | upoważnienie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2006.7.57 | decyzja z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym w Ministerstwie Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MGM.2006.2.7 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.129 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.129 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt utracił moc