Departmental acts

Przyznane środki finansowe na naukę na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2013.27 | komunikat z dnia 27 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Dz.Urz.MRR.2013.3 | zarządzenie z dnia 27 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dz.Urz.KGPSP.2013.8 | zarządzenie z dnia 27 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2013

Dz.Urz.MON.2013.83 | decyzja z dnia 27 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2013.50 | obwieszczenie z dnia 26 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2013.81 | zarządzenie z dnia 26 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.75 | pełnomocnictwo z dnia 25 marca 2013 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.76 | pełnomocnictwo z dnia 25 marca 2013 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.4 | zarządzenie z dnia 25 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.4 | zarządzenie z dnia 25 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.4 | zarządzenie z dnia 25 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.4 | zarządzenie z dnia 25 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2013.48 | obwieszczenie z dnia 25 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.78 | decyzja z dnia 25 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.78 | decyzja z dnia 25 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.78 | decyzja z dnia 25 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Pozyskiwanie sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2013.78 | decyzja z dnia 25 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2013.45 | decyzja z dnia 25 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze Nr 1185/11.

Dz.Urz.ULC.2013.47 | komunikat z dnia 25 marca 2013 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 940/12.

Dz.Urz.ULC.2013.46 | komunikat z dnia 25 marca 2013 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2013.77 | zarządzenie z dnia 25 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

Dz.Urz.GUS.2013.12 | zarządzenie z dnia 25 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2013.4 | zarządzenie z dnia 25 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2013.10 | decyzja z dnia 22 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2013.10 | decyzja z dnia 22 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2013.10 | decyzja z dnia 22 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2013.10 | decyzja z dnia 22 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2013.10 | decyzja z dnia 22 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2013.10 | decyzja z dnia 22 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2013.10 | decyzja z dnia 22 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Określenie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dz.Urz.MC.2013.10 | decyzja z dnia 22 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2013.5.75 | decyzja z dnia 22 marca 2013 r. | Akt indywidualny