Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.20 | zarządzenie z dnia 22 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Ochrona leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych.

B.I.LP.2013.5.69 | zarządzenie z dnia 21 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.18 | decyzja z dnia 21 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.18 | decyzja z dnia 21 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2013.18 | decyzja z dnia 21 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia Albumu wzorów kontrolowanych przez Straż Graniczną dokumentów.

Dz.Urz.KGSG.2013.15 | decyzja z dnia 20 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ośrodkowi Szkoleniowo-Rehabilitacyjnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie.

Dz.Urz.PKRUS.2013.2 | zarządzenie z dnia 19 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2013.152 | zarządzenie z dnia 19 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2013.152 | zarządzenie z dnia 19 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2013.152 | zarządzenie z dnia 19 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2013.152 | zarządzenie z dnia 19 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2013.152 | zarządzenie z dnia 19 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dz.Urz.MS.2013.152 | zarządzenie z dnia 19 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.26 | zarządzenie z dnia 19 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2013.72 | upoważnienie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt indywidualny

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2013.7 | informacja z dnia 18 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2013.24 | zarządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.33 | zarządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.33 | zarządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.33 | zarządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚ.2013.33 | zarządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.11 | komunikat z dnia 18 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2013 r.

Dz.Urz.GUS.2013.10 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Środki finansowe przyznane na działalność upowszechniającą naukę w 2012 r.

Dz.Urz.MNiSW.2013.25 | komunikat z dnia 18 marca 2013 r. | Akt nienormatywny

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.

Dz.Urz.MRiRW.2013.6 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2013.27 | zarządzenie z dnia 18 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Regulamin Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2013.25 | zarządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen.

Dz.Urz.KGSG.2013.13 | zarządzenie z dnia 15 marca 2013 r. | Akt jednorazowy

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2013.67 | decyzja z dnia 14 marca 2013 r. | Akt obowiązujący