Departmental acts

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dz.Urz.MIniR.2015.8 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw pozyskania ortofotomap dla wybranych nadleśnictw w 2015 roku.

B.I.LP.2015.3.36 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu sędziowskiego w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.52 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji i funkcjonowania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nadzoru nad instytutami badawczymi.

Dz.Urz.MIniR.2015.7 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zlecenie jednostkom naukowo badawczym realizacji 6 nowych tematów badawczych, począwszy od 2015 roku.

B.I.LP.2015.3.50 | decyzja z dnia 23 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Bibliotece Statystycznej im. Stefana Szulca.

Dz.Urz.GUS.2015.4 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2015.28 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2015.11 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2015.13 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2015.15 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2015.15 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2015.16 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2015.21 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2015.22 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Olsztynie.

Dz.Urz.MS.2015.24 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2015.25 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.26 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2015.29 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2015.12 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2015.14 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2015.14 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2015.17 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2015.23 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.27 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.27 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2015.30 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 4 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2015.18 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 5 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2015.19 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2015.20 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 6 do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2015 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2015.20 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.33 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia ponownego egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Dz.Urz.MS.2015.34 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dz.Urz.MC.2015.2 | decyzja z dnia 22 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.24 | upoważnienie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Gdańsku.

Dz.Urz.MS.2015.2 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2015.3 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2015.5 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2015.7 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2015.8 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2015.1 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2015.4 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2015 r. z siedzibą w Krakowie.

Dz.Urz.MS.2015.6 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2015.5 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Lista tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2015.165 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2015.6 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

Dz.Urz.MEN.2015.7 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

Dz.Urz.MEN.2015.7 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

Dz.Urz.MEN.2015.7 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

Dz.Urz.MEN.2015.7 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych.

Dz.Urz.MF.2015.7 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych.

Dz.Urz.MF.2015.7 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych.

Dz.Urz.MF.2015.7 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2015.1 | komunikat z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2015.3 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Unieważnienie pieczęci urzędowych.

Dz.Urz.MON.2015.15 | komunikat z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta 43. Bazy Lotnictwa Morskiego im. kmdr. por. pil. Edwarda Szystowskiego.

Dz.Urz.MON.2015.16 | decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Archiwum Wojskowego w Oleśnicy.

Dz.Urz.MON.2015.17 | decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dz.Urz.MON.2015.20 | decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2015.18 | decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Orkiestry Wojskowej w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2015.21 | decyzja z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny