Przyznane dotacje podmiotowe ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2016.34

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 czerwca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 3 czerwca 2016 r.
o przyznanych dotacjach podmiotowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki

Na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) ogłasza się wykaz jednostek, którym w roku 2015 przyznano dotacje ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2015 przyznano dotacje podmiotowe ze środków finansowych na naukę

na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury

informatycznej nauki

Lp.Nazwa jednostkiNazwa specjalnego urządzenia badawczego

z zakresu infrastruktury informatycznej

nauki

Kwota dotacji (w zł)
INSTYTUTY BADAWCZE
1Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w PuławachMiejska Sieć Komputerowa PulMAN300 000
2Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK w WarszawieMiejska Sieć Komputerowa MAN w środowisku warszawskim (WARMAN)2 500 000
JEDNOSTKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK
3Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w PoznaniuUtrzymanie i udostępnienie Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej (KDM) dla potrzeb poznańskiego środowiska naukowego5 800 000
4Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w PoznaniuMiejska Sieć Komputerowa POZMAN (MAN)2 400 000
5Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w PoznaniuUtrzymanie łączności zagranicznej pomiędzy siecią PIONIER a europejską siecią naukową GEANT oraz Internetem światowym6 069 862
UCZELNIE
6Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGHUtrzymanie Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Krakowie (MAN Kraków)2 500 000
7Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGHUtrzymanie komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDMO) w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH w Krakowie5 600 000
8Politechnika BiałostockaUtrzymanie Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN w Białymstoku w roku 20151 100 000
9Politechnika CzęstochowskaUtrzymanie akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN w Częstochowie w 2015 roku650 000
10Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej - CI TASKKomputery dużej mocy - KDM Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej3 600 000
11Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej - CI TASKTrójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa - TASK (MAN)2 250 000
12Politechnika KoszalińskaUtrzymanie Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej KosMAN w Koszalinie w 2015 roku300 000
13Politechnika ŁódzkaMiejska Sieć Komputerowa LODMAN

w Łodzi

1 580 000
14Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza"Rzeszowska Miejska Sieć Komputerowa" (RMSK) - Miejska Akademicka Sieć Komputerowa w Rzeszowie470 000
15Politechnika Śląska

w Gliwicach

Śląska Akademicka Sieć Komputerowa2 700 000
16Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Zarządzania i Modelowania KomputerowegoUtrzymanie i użytkowanie miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku kieleckim oraz połączeń krajowych i międzynarodowych w 2015 roku500 000
17Politechnika WrocławskaZasoby KDM WCSS i oprogramowanie2 750 000
18Politechnika WrocławskaWrocławska Akademicka Sieć Komputerowa (WASK)1 900 000
19Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w LublinieUtrzymanie Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej LubMAN w Lublinie w 2015 roku650 000
20Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuUtrzymanie środowiskowej sieci komputerowej TORMAN w Toruniu, Piwnicach i Grudziądzu w 2015 roku950 000
21Uniwersytet OpolskiUtrzymanie i użytkowanie Miejskiej Sieci Komputerowej MAN w środowisku opolskim w 2015 r. oraz połączeń krajowych i międzynarodowych550 000
22Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w RadomiuMiejska Akademicka Sieć Komputerowa MAN Radom (RAMAN) w Radomiu500 000
23Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyMiejska Akademicka Sieć Komputerowa BYDMAN w Bydgoszczy550 000
24Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OUMANMiejska Sieć Komputerowa OLMAN w Olsztynie390 000
25Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i KomputerowegoCentrum Komputerów Dużej Mocy (KDM) i jego zasoby usytuowane

w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

8 800 000
26Uniwersytet Zielonogórski Centrum KomputeroweZielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN w Zielonej Górze650 000
27Zachodniopomorski

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Akademickie Centrum Informatyki

Akademicka Miejska Sieć Komputerowa w Szczecinie780 000
Łączna kwota przyznanych dotacji56 789 862
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).