Przyznane dotacje celowe ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2016.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 czerwca 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 3 czerwca 2016 r.
o przyznanych dotacjach celowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki

Na podstawie art. 4b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) ogłasza się wykaz jednostek, którym w roku 2015 przyznano dotacje celowe ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, stanowiący załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

jednostek, którym w roku 2015 przyznano dotacje celowe ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki

Lp.Nazwa jednostkiNazwa zadaniaKwota dotacji (w zł)
JEDNOSTKI NAUKOWE POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w PoznaniuRealizacja zadania Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)11 370 266
UCZELNIE
2Politechnika WrocławskaRealizacja zadania Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) polegającego na zakupie i udostępnieniu w 2016 r. Bazy Chemical Abstracts (CA) na platformie SciFander (CAS SciFander) - prenumerata dostępu na rok 2016 dla Krajowego Konsorcjum CA4 498 600
3Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i InformatykiRealizacja zadania Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) polegającego na zakupie i udostępnieniu w 2016 roku bazy "Mathematical Reviews" w ramach Polskiego Konsorcjum Narodowego606 000
4Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i KomputerowegoDofinansowanie w 2015 r. kosztów utrzymania i rozwoju Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN)241 909 685
Łączna kwota przyznanych dotacji258 384 551
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).