Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.8 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dz.Urz.KGSG.2015.9 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.12 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.11 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.11 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiany terytorialne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Bieszczadzkie".

B.I.LP.2015.3.35 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Realizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dz.Urz.PKRUS.2015.1 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Realizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dz.Urz.PKRUS.2015.1 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.3 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.3 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.3 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.3 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.3 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.3 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2015.7 | decyzja z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2015.7 | decyzja z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2015.7 | decyzja z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wysokość maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNF.2015.1 | komunikat z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część szczególna.

Dz.Urz.KGP.2015.7 | decyzja z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

NFZ.2015.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.6 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku.

Dz.Urz.MSWiA.2015.1 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych.

Dz.Urz.MON.2015.8 | decyzja z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Archiwum Wojskowego w Toruniu.

Dz.Urz.MON.2015.9 | decyzja z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim.

Dz.Urz.MON.2015.11 | decyzja z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie.

Dz.Urz.MON.2015.10 | decyzja z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret 112. Batalionu Remontowego.

Dz.Urz.MON.2015.13 | decyzja z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.14 | decyzja z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołani członkowie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2015.5 | komunikat z dnia 14 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za grudzień 2014 r.

Dz.Urz.MF.2015.3 | obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2015 r. | Akt nienormatywny

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2015.2 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.3 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.3 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.3 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.3 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.3 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2015.3 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.1 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.8 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.2 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.2 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.6 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.6 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.7 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.7 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.9 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.4 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.5 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie pełnomocnictw i upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2015.5 | decyzja z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw Młodych Lekarzy.

Dz.Urz.MZ.2015.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb działania Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.4 | regulamin z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb działania Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.4 | regulamin z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wzory formularzy stosowanych przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.1 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie trybu pracy oraz zakresu zadań komisji konkursowej.

Dz.Urz.MC.2015.4 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy