Questions and answers

Czy dofinansowanie dla pracodawcy można wypłacić, jeśli jego uczeń zdał egzamin czeladniczy po kilku latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy gmina może przekazać stowarzyszeniu szkołę podstawową liczącą więcej niż 70 uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy koło łowieckie ma obowiązek składania sprawozdania finansowego w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy korzystanie z usług opieki wytchnieniowej przez opiekuna ma wpływ na pobierane świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy lekarz lub pielęgniarka mogą skorzystać z "małego ZUS plus"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy masę odpadu powstałego ze złomowania samochodu należy ująć w sprawozdaniu do Marszałka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można polecić pracownikom pracę w nadgodzinach bez nadzoru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można uchylić decyzję przyznającą prawo do zasiłku rodzinnego na podstawie samego oświadczenia wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można zaliczyć pracę w gospodarstwie dziadków do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy na drzwiach pomieszczeń pracy można umieszczać dane pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy nauczyciele z zewnątrz zatrudnieni na umowę zlecenia powinni być wpisani w arkusz organizacji szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy niepłacenie składek ZUS od zawieszonej działalności przez jednego ze wspólników jest dopuszczalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy nowy pracodawca może przejąć niewykorzystany urlop w poprzednim miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy odbierający padłą zwierzynę od zarządcy drogi musi mieć wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy ojciec dziecka, który jest żonaty, powinien być uwzględniony w składzie rodziny wnioskodawczyni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy OPS powinien ubezpieczać zdrowotnie osobę, która złożyła wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę, jeżeli w miejscu lokalizacji obiektów są istniejące budynki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych należy przechowywać w aktach osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w spzoz powinny być otwierane bez kontaktu z dłonią?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy praca na spawarce na stole wyposażonym w kółka stanowi ruchome stanowisko spawalnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracodawca może nie przyjąć zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza po wystąpieniu nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika odchodzącego na emeryturę do wykorzystania bieżącego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca powinien opracować instrukcję bhp odnoszącą się do obsługi nawilżaczy powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników może wypłacać odprawy zwalnianym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przepisy nakazują udostępnienie dokumentacji medycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy przepisy regulują procedurę sprawdzania sprawności defibrylatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie, gdy wniosek złożono po 5 latach od urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy służba BHP ma prawo użyć nagrań z monitoringu w postępowaniu powypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy SOR i Izba Przyjęć Szpitalnych w jednej lokalizacji mogą być zorganizowane z różnymi kodami resortowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy spółka po złożeniu wniosku o upadłość jest zobowiązana do składania deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może udzielić wspólnikowi pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy świadczenia na rzecz obywatela Włoch podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy taras należy wliczać do powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy taśmy LED z zasilaczem i wtyczką są sprzętem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy transformatory do oświetlenia LED dodawane do zestawu należy liczyć jako osobny sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy usługi osteopatii są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w poradni chirurgii ogólnej można wykonać pacjentowi badanie dermatoskopii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy wymagane jest odrolnienie całej działki budowlanej na etapie zakończenia budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy w związku z posiadaniem przez pracowników telefonów służbowych pracodawca powinien spełnić wobec nich obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne