Czy jeżeli pracownikowi kończy się umowa na okres próbny z ostatnim dniem miesiąca, a od pierwszego dnia nowego miesiąca następuje przejście pracowników ma nowego pracodawcę, to należy wystawić świadectwo pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli pracownikowi kończy się umowa na okres próbny z ostatnim dniem miesiąca, a od pierwszego dnia nowego miesiąca następuje przejście pracowników ma nowego pracodawcę w trybie art. 231 k.p., to taki pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?

Czy należy wręczyć mu informację o przejściu na nowego pracodawcę jeżeli data przejścia nie jest dla pracownika datą pozostawania w zatrudnieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX