Jakie organy ochrony środowiska posiadają kompetencje do zajęcia się skargą dot. niedrożnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zanieczyszczeniem gruntu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do prezydenta miasta wpłynęła skarga mieszkańca dot. niedrożnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zanieczyszczeniem gruntu. Organ po analizie materiału oraz map władania nieruchomością ustalił, że skarga dotyczy wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej obsługiwanej przez prywatne podmioty gospodarcze i zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej pr.bud. przekazał sprawę do Nadzoru Budowlanego. Organ nadzoru budowlanego oczekuje od prezydenta udzielenia informacji, jakie kroki zostały przez niego podjęte oraz czy poinformował inne organy ochrony środowiska. Zdaniem tut. organu istotą problemu jest niesprawna sieć kanalizacyjna.

Jakie ewentualnie organy ochrony środowiska posiadają kompetencje do zajęcia się przedmiotową skargą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX