Czy pomimo wypłaty dodatku specjalnego związanego z okresowym powierzeniem dodatkowych zadań pracodawca zobowiązany jest zrekompensować powstałą pracę w godzinach nadliczbowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy samorządowi (strażnicy miejscy) wykonują dodatkowe zadania poza harmonogramowymi godzinami pracy (uczestnictwo w poczcie sztandarowym podczas uroczystości także w dni wolne od pracy). Wykonują te zadania w ramach przyznanego dodatku specjalnego (stałego związanego z okresowym powierzeniem dodatkowych zadań).

Czy taka rekompensata jest wystarczająca?

Czy poza tym jednak pracownik musi te powinien otrzymać dodatkowo dni wolne za pracę wykonywaną w ramach dodatku w dni wolne? Wówczas nastąpiłaby podwójna rekompensata za przepracowany czas.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX