Czy przysługuje wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie za okres powyżej 120 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wpłynął do nas wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie 17 uchodźców z Ukrainy. Osoby te przekroczyły granicę 27.02.2022 r. Od tamtego czasu przebywają w Polsce. Wnioskodawca wnioskuje o wypłatę za 2 osoby, które samotnie wychowują powyżej 3 dzieci każda oraz na 2 osoby po 60 r.ż.

Po wprowadzeniu wniosku do Źródła okazało się, że za osoby z dziećmi nikt wcześniej nie pobierał świadczenia (nie ma wprowadzonych żadnych danych za okres od przekroczenia granicy do stycznia 2023). Natomiast za osoby starsze pobierano świadczenie w innej gminie przez 120 dni i od tamtego czasu nie ma informacji, gdzie przebywali. Obecnie wnioskodawca złożył wniosek o przedłużenie świadczenia.

Czy przysługuje wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie za okres powyżej 120 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX