Czy matkę, która została całkowicie pozbawiona praw rodzicielskich można zwolnić z opłaty za DPS córki w trybie art. 64a u.p.s.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X (lat 21), posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i jako dziecko została umieszczona w rodzinie zastępczej. W styczniu 2023 r. Pani X skierowała do OPS wniosek o umieszczenie jej w DPS. Matka biologiczna została całkowicie pozbawiona praw rodzicielskich (ojciec nieznany).

Czy ośrodek ma obowiązek przeprowadzić wywiad środowiskowy u matki Pani X i prowadzić postępowanie w sprawie ponoszenia opłaty za DPS?

Czy matkę, która została całkowicie pozbawiona praw rodzicielskich można zwolnić z opłaty za DPS córki w trybie art. 64a u.p.s.?

Czy ośrodek powinien ewentualnie jeszcze przeprowadzić wywiad środowiskowy u babci Pani X?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX