Czy instalacja odgazowania na nowym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne powinna być wykonana już od początku funkcjonowania kwatery?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy instalacja odgazowania na nowym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne powinna być wykonana już od początku funkcjonowania kwatery?

Czy monitoring biogazu w fazie eksploatacyjnej należy wykonywać w studniach odgazowujących, czy jest możliwość badania emisji powierzchniowej np. za pomocą specjalnej nadawy imitującej emitor, ustawionej na czaszy składowiska, zgodnie z ustaloną metodologią?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX