Questions and answers

Czy decyzję o częściowym zwolnieniu z odpłatności za DPS można uchylić?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podczas stanu epidemii pracodawca może pracownika skierować na wcześniejsze badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy po 1 czerwca 2020 r. można przeprowadzić szkolenie okresowe w dziedzinie bhp i ppoż. w formie seminarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy w obecnym okresie epidemii COVID-19 można uchylić decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy ustalić prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie nowego orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w umowie z osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt krewnego w DPS wpisać miejsce zawarcia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak w okresie pandemii obliczyć termin dwumiesięczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do wykonania projektu przebudowy wpustu ulicznego oraz wykonania odwodnia liniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy obecnie mogą odbywać się zebrania wspólnot mieszkaniowych i walne zabrania spółdzielni mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy deweloper może odmówić wydania świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zarządca drogi powinien ponosić koszty utrzymania infrastruktury związanej z drogą ekspresową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jak liczyć bieg terminów w związku z odwieszeniem terminów administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy pobrana przez zarządcę opłata za wezwanie do zapłaty podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W której pozycji deklaracji VAT-7 wykazać podatek VAT od przekazanych kontrahentom prezentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest ustawienie lodówek zawierających substancje łatwopalne na korytarzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy należy zwiększyć stawkę dodatku za wysługę lat nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy należy naliczyć opłatę adiacencką na działkę wyłączoną z użytkowania rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy istnieje obowiązek sporządzania planu organizacji robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy należy wydłużyć termin na uzupełnienie projektu o czas zawieszenia biegu terminów w postępowaniach administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela placówki feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co w sytuacji, gdy faktura i paragon zawierają błędny NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie wzory świadectw należy zastosować w roku szkolnym 2019/2020 przygotowując świadectwa branżowej szkoły I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy grzywna winna być nałożona na oboje małżonków czy na każdego z małżonków oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Krudysz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć naukę zdalną realizowaną równolegle z pracą stacjonarną przez nauczyciela przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy poradnia endoskopii należy do komórek organizacyjnych środowiska promieniowania jonizującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy osoba pełniąca rolę służby bhp musi w sposób stały być obecna każdego dnia w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wynagrodzenie pedagogów finansowane jest z subwencji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak wykazać zapłacony podatek od przychodów z budynków w rachunku zysków i strat, gdy spółka ponosi stratę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć ekwiwalent za urlop w szkole feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy barierki pozwalają na uznanie, że praca nie jest pracą na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy można korzystać ze zwolnienia podmiotowego świadcząc usługi artystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne