Czy z prezesem zarządu spółdzielni pracy może zostać zawarta inna umowa niż spółdzielcza umowa o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z prezesem zarządu spółdzielni pracy może zostać zawarta inna umowa niż spółdzielcza umowa o pracę na gruncie art. 201 ustawy prawo spółdzielcze?

Statut dopuszcza możliwość zawarcia z członkiem spółdzielni innej umowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX