Questions and answers

Jakie konsekwencje podatkowe dla pracownika powstają w związku z udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki powinien być prawidłowy obieg dokumentów kasowych między gminą a OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż telefonów komórkowych używanych w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak naliczyć opłatę produktową w przypadku, gdy do plastikowych pojemniczków wlewa się mieszane lakiery samochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy w PKPiR ująć wynagrodzenie za lipiec, płatne do 10 następnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo przeliczyć wartość umowy zawartej w dolarach amerykańskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Eger Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób obciążyć przewoźnika, jeśli to z jego winy nastąpiło opóźnienie w dostawie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób ustalić kurs przeliczeniowy przy usługach transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownicy, której w trakcie roku zmienił się czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy brak kodu na zwolnieniu lekarskim oznacza nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy firma posiadająca kilka oddziałów musi wystawiać kartę przekazania odpadu na każdy oddział osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy lodówki domowe można wykorzystywać w celu przechowywania szczepionek w podmiotach leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest zastosowanie mieszanych systemów czasu pracy, tj. równoważnego i elastycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy na gruncie PCC istnieje limit dotyczący udzielania pożyczek w gotówce, pomiędzy osobami fizycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy nauczyciel, który stawił się do pracy pod wpływem alkoholu traci prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spadkobierca może być obciążony za zmarłego podatnika podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka powinna wystawić fakturę VAT na odsetki od pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy sprzedając samochód osobowy będący środkiem trwałym mogę nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy środki trwałe można amortyzować w sytuacji, gdy działalność gospodarcza ma charakter sporadyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy należy uwzględnić premię uznaniową oraz dodatek nocny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy w spółce osobowej można dokonać konwersji zobowiązań na wkład?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy z upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej mogą być przyznawane stypendia szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak dokonać wyceny, jeśli towar sprzedawany jest do klienta krajowego w walucie euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty są wymagane do potwierdzenia dostawy towaru po zmianach w VAT w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jakie są konsekwencje karnoskarbowe nie ujęcia faktur sprzedaży w księgach oraz w deklaracjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są zasady rozliczania na gruncie VAT usług ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie skutki wywołują na gruncie VAT zaliczki wpłacane z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie wymiar przerwy przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu wykonującemu pracę powyżej 6 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu refaktury za ogłoszenia reklamowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć PIT-28 za 2013 r. z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kiedy można mówić o kompleksowości usługi organizacji wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy należy zapłacić PIT-4 od wynagrodzeń za grudzień danego roku - w styczniu, czy w lutym roku kolejnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury w przypadku usług o charakterze ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odprawy rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Kiedy w usługach budowlanych dochodzi do wykonania usługi w wyniku zmian w VAT w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne po zmarłym nauczycielu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Sender Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy opłacać składkę zdrowotną za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Pod jaką datą należy każdą z transakcji (EXW, DAP i CPT) ująć w rejestrach VAT w opisanych przypadkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Według jakich zasad podatnik ma prawo do odliczenia VAT od leasingu operacyjnego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakich odstępach czasu należy organizować szkolenia okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować PCC zapłacony w związku z zakupem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne