Jak ustalić wartość początkową budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej? - OpenLEX

Jak ustalić wartość początkową budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2019 r.

PYTANIE

Osoba w trakcie zawieszenia firmy dokonywała zakupów w związku z planowanym rozszerzeniem działalności o usługi świadczenia opieki nad dziećmi od 3 lat w ramach prowadzenia niepublicznego przedszkola. Zakupy dotyczyły wydatków na budowę budynku, w którym przedszkole będzie funkcjonowało. Osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, pozostaje w związku małżeńskim, nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej. Zakupy są udokumentowane fakturami imiennymi, nabywcą jest żona - osoba prowadząca działalność, jednak na niektórych fakturach nabywcą jest też mąż.

Czy w tej sytuacji można dokonać wyceny środka trwałego na podstawie faktur wystawionych na męża i na żonę mimo, że właścicielem firmy jest tylko żona?

Czy mąż powinien użyczyć żonie budynek, który jest ich wspólną własnością, tak żeby żona po odwieszeniu działalności i odbiorze budynku (zakończeniu inwestycji) mogła dokonywać odpisów amortyzacyjnych od całej wartości budynku?

Wydatki przedstawione na fakturach nie odzwierciedlają realnej wartości budynku, ponieważ mąż osobiście dokonywał wielu prac budowlanych, które nie są udokumentowane.

Czy w tej sytuacji jako wartość początkowa środka trwałego można przyjąć wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę?

W ramach prowadzonej działalności właściciel przedszkola niepublicznego będzie otrzymywał dotację celową z urzędu gminy, środki pochodzące z dotacji będzie wydatkował zgodnie z harmonogramem ustalonym w uchwale, następnie będzie się rozliczał z urzędem gminy w kwestii celowości i wysokości wydatkowanych środków.

Czy osoba prowadząca przedszkole powinna ująć w PKPiR przychód uzyskany w ramach dotacji jako przychód z działalności oraz czy koszty pokryte z tej dotacji powinna zakwalifikować do pozostałych wydatków, czy jednak nie powinna wykazywać tych zdarzeń w PKPiR i ograniczyć się do rozliczenia z urzędem miasta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX