Jak spółka, która chce dobrowolnie rozliczyć zaległy podatek od nieruchomości, powinna dokonać tego rozliczenia? - OpenLEX

Jak spółka, która chce dobrowolnie rozliczyć zaległy podatek od nieruchomości, powinna dokonać tego rozliczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 1994 r. sp. z o.o. nabyła w wyniku aportu określone nieruchomości: grunty, budynki, budowle. W akcie notarialnym aportu tych składników majątkowych ich wartość zostały podane w starych złotych (z tym że brak jest pełnych informacji o wartości wszystkich budowli). W wyniku przeprowadzonej na koniec 2018 r. inwentaryzacji okazało się, iż od niektórych tych składników spółka nie płaciła podatku od nieruchomości. Dotyczy to np. budowli w postaci dróg wewnętrznych jak i działek na, których te drogi się znajdują. Budowle te nie były do tej pory ujęte w ewidencji środków trwałych, spółka dopiero rozważa ich ujawnienie. Spółka chciałaby uregulować zaległy podatek od nieruchomości z tego tytułu.

Za ile lat wstecz spółka musiałaby dokonać omawianego rozliczenia? Jaką spółka powinna przyjąć podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości ww. budowli za ten okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX