Questions and answers

Czy kontrahent ma prawo pobierać opłatę za wystawienie faktury VAT bądź jej duplikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można amortyzować środek trwały zakupiony w czasie zwolnienia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy musimy wystawiać fakturę wewnętrzną przekazując kubki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczyciel specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy może pozostawić uczniów bez nadzoru poza terenem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nota korygująca musi być potwierdzona?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy opakowanie złożone z różnych rodzajów tworzyw sztucznych jest opakowaniem wielomateriałowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż działki zakupionej w 2008 r. podlega opodatkowaniu w roku 2014?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy termin wypłaty wynagrodzenia ma wpływ na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy trzeba ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż na rzecz osób fizycznych w przypadku, gdy płacą przelewem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka jest maksymalna stawka amortyzacyjna dla budynku używanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką opłatę skarbową należy pobrać za wydanie decyzji o przeniesieniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jaką zastosować stawkę amortyzacji od kotłowni gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki charakter powinny posiadać odpady, aby zaliczyć je do odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie informacje umieścić w raporcie z zakłuć za II półrocze 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby zakwalifikować dostawę towarów jako wewnątrzwspólnotową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy prowadzić ewidencję palet drewnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy rozumieć termin „kluczowe części zamówienia” w przypadku zamówień na usługi szkoleniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak prawidłowo wycofać nieruchomość z likwidowanej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować do kosztów faktury VAT za leasing?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien potwierdzać odbiór zaświadczenia o ukończeniu turnsu dokształcania teoretycznego przez ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Która firma jest wprowadzającym produkty w opakowaniach na terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów dyrekor szkoły podstawowej ma obowiązek wprowadzenia kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

W jakim terminie należy rozliczyć fakturę korygującą zmniejszającą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych opłatę za gospodarowanie odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Z jakimi danymi należy wystawić PIT 11 za 2013 r. w przypadku zmiany płci?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dzwonnicę można zakwalifikować jako obiekt małej architektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy Klientka podejmując dodatkową pracę może pobierać dodatek wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jak, dla potrzeb szkolenia bhp, zakwalifikować pracowników wewnętrznej służby ochrony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jakie dokumenty powinna przedstawić pracodawcy konkubina celem uzyskania odprawy pośmiertnej dla syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć pracodawca, aby zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy obliczyć opłatę skarbową za przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego adresata?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ, jeśli inspektor nadzoru inwestorskiego nie dokonał żadnego wpisu w dzienniku budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

W jakiej odległości od stanowiska pracy powinna znajdować się toaleta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracodawca może zamiast posiłku profilaktycznego wydać pracownikowi ekwiwalent pieniężny lub bon żywnościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie dokumenty zobowiązany jest przedstawić pracownik w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy pracodawca może wprowadzić elastyczny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy darowizna mieszkania na rzecz brata podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy data określona na fakturze za domenę internetową została wystawiona poprawnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy faktury wystawione za wynajem nieruchomości były prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy import pustych palet z zagranicy jest traktowany jako wprowadzenie opakowań na rynek polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne