Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2019 r.

PYTANIE

Burmistrz wszczął postępowanie nakazujące usunięcie destruktu asfaltowego z działki oznaczonej jako lasy z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701). W trakcie postępowania strona dostarczyła decyzję dyrektora RZGW, która na podstawie art. 77 ust. 3 w związku z art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy z 20.07.2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) zwolniła stronę od zakazu gromadzenia innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki, w związku z budową drogi oraz placu z destruktu asfaltowego.

Czy Burmistrz może dalej prowadzić postępowanie?

Jak decyzja organu Wód Polskich ma się do zapisu, że odpady o kodzie 17 03 02 (mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r. poz. 796) mogą być wykorzystywane do utwardzania dróg, poboczy i placów, wyłącznie: poza obszarami zalewowymi, w odległości min. 50 cm od najwyższego poziomu wody, który wystąpił w okresie ostatnich 50 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?