Questions and answers

W którym momencie powstaje przychód podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy grunt musi stanowić środek trwały aby odsetki od kredytu mogły być zaliczane do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać sprzedaż i jaki kurs powinien zastosować w przypadku sprzedaży owoców do RPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakim rodzinom przysługuje prawo do karty dużej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie postępowanie powinien przeprowadzić PINB, żeby obciążyć kosztami rozbiórki hipotekę nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

W jakim miesiącu możemy odliczyć VAT z faktury za najem pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak prawidłowo ująć w księgach i na deklaracjach VAT fakturę z Czech za usługę marketingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy gmina może i czy powinna skorzystać z czynnego żalu z uwagi na opóźnienia w przekazaniu deklaracji VAT-7 do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż gruntu kupionego w 2013 r. jako grunt rolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy otrzymanie dokumentu IE-599 jest wystarczającym do uznania eksportu jako bezpośredni i zastosowania stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT przekazanie francuskiemu kontrahentowi części samochodowych do regeneracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaka jest wartość początkowa samochodu w księgach i jaka jest wartość samochodu dla celów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT obciążenie nas karą pieniężną za przeładowanie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakich przypadkach można mówić o podróży służbowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie informacje z zakresu BHP przekazać słuchaczom szkolenia dot. EKG?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podmiot zwolniony podmiotowo z VAT w związku ze sprzedażą samochodu (środka trwałego) musi wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła sprzedaż leków dokonana przez aptekę na rzecz hurtowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować komandytariusza spółki komandytowej, który jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakiej długości wyciągi wentylacyjne należy instalować w warsztatach produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia sportowców za promowanie klubu oraz wygrane mecze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę wystawioną przez kontrahenta z USA z tytułu usług brokerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dokumenty złożone na wyjaśnienie rażąco niskiej mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak oznakować strefę niebezpieczną wokół regału o wysokości 6 m w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zakres zamówienia objęty prawem opcji powinien być tożsamy z zamówieniem podstawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak zaksięgować przejęte w ramach aportu umowy na usługi budowlane, które spółka będzie kontynuować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jaką stawką objąć amortyzację lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić zakład pracy, żeby można było zatrudnić więźniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest odpowiednia czwarta cyfra paragrafu dla zadań dofinansowanych z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak ustalić kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy po przyznaniu zasiłku dla opiekuna należy odprowadzić za osobę składkę na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości, na której znajdują się garaże przeznaczone do wyburzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki jest organ odwoławczy w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 64b ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak opodatkować darowiznę otrzymaną osiem lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie są metody zapewnienia odzysku odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychód w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Na jakiej podstawie organ może przyznać lub odmówić przyznania usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne