Czy można zastosować art. 86 ust. 1 pkt 7 lit. b u.o.p. jeśli część przeznaczonych do usunięcia czeremcna wysokości 130 cm nie... - OpenLEX

Czy można zastosować art. 86 ust. 1 pkt 7 lit. b u.o.p. jeśli część przeznaczonych do usunięcia czeremcna wysokości 130 cm nie posiada pni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zastosować art. 86 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) – dalej u.o.p. w przypadku, gdy część przedmiotowych drzew z gat. czeremcha późna, planowanych do usunięcia, na wysokości 130 cm nie posiada pni?

Obwody drzew zmierzono pod koroną, znacznie poniżej 130 cm. Część drzew posiada po kilka pni.

Jaki obwód (obwody), w jaki sposób przyjęty (obliczony) należy przyjąć przy zastosowaniu ww. przepisu u.o.p.?

W prowadzonej przez organ sprawie dot. wydania zezwolenia na usunięcie wnioskowanych drzew przepis o przywracaniu gruntów nieużytkowanych do użytkowania zgodnego z planem zagospodarowania przestrzennego znajdzie zastosowanie, lecz drzewa nie mają pni na 130 cm albo tych pni jest kilka.

Jak powinien postąpić organ w takim przypadku?

Czy można zwolnić z opłaty za usunięcie ww. drzew, skoro przepis mówi o obwodzie drzewa na 130 cm?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX