Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, a jeśli tak, to jaki rodzaj odsetek (odsetki ustawowe za opóźnienie, czy odsetki podatkowe) od nieuiszczonych w terminie kosztów postępowania ustalonych przez wójta gminy za czynności rozgraniczeniowe postanowieniem wydanym na art. 262 § 1 pkt 2, art. 263 i art. 264 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) powinny być naliczone przez wierzyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację