Kiedy kończy się proces rekrutacyjny na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych? - OpenLEX

Kiedy kończy się proces rekrutacyjny na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy kończy się proces rekrutacyjny na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych - czy po dokonaniu przez komisję wyboru kandydata, czy z upływem 3 miesięcy?

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych "Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w art. 13a ust. 1. Przepis art. 13a ust. 2 stosuje się odpowiednio".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX