Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego m.in. na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych w związku z realizacją inwestycji drogowej. W przedmiotowym wniosku zawnioskowano m.in. o wykonanie urządzeń wodnych - wylotów z sączków drogowych. Określono, że służą one do odwodnienia konstrukcji nawierzchni drogi, ich celem jest zabezpieczenie konstrukcji nawierzchni przed wilgocią powstałą w wyniku podciągania kapilarnego wody z gruntu pod konstrukcją drogi oraz przed wodą gruntową w przypadku okresowego podniesienia się poziomu zwierciadła wód gruntowych. Zdaniem wnioskodawcy przedmiotowe wyloty z sączków są urządzeniami wodnymi jednak w tym przypadku nie występuje żadna usługa wodna.

Czy określenie wnioskodawcy jest prawidłowe i pozwolenie powinno być udzielone na wykonanie przedmiotowych sączków jako urządzeń wodnych bez usługi wodnej lub szczególnego korzystania z wód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację