Czy dodatek motywacyjny może być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi za okres... - OpenLEX

Czy dodatek motywacyjny może być uwzględniony w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi za okres poprzedzający przyznanie tego dodatku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik od października 2018 r. otrzymuje dodatek funkcyjny 200 zł/m-c pomniejszany o wszelkie nieobecności (w tym choroba).

Czy w podstawie zasiłku za okres przed październikiem 2018 r., kiedy to dodatek funkcyjny nie był wypłacany, należy go doliczyć?

Przykładowo we wrześniu 2018 r. otrzymał wynagrodzenie minimalne bez dodatku funkcyjnego - 2.100 zł, co wchodzi do podstawy zasiłku w kwocie 1.812,09 zł (po pomniejszeniu o składki).

Czy w kwocie tej należy uwzględnić dodatek stażowy (dodać), który obecnie pracownikowi przysługuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX