Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 30.11.2018 r. zostało skierowane wezwanie do dłużnika alimentacyjnego w celu zgłoszenia się na wywiad oraz złożenie oświadczenia majątkowego, dłużnik się nie zgłosił, w dniu 05.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji administracyjnej, uznającej dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań administracyjnych.

Na podstawie zaświadczenia od komornika w dniu 21.05.2019 r. została wydana decyzja, od której dłużnik się odwołał oraz dołączył dokument potwierdzający pracę w Wielkiej Brytanii od października 2018 r.

SKO uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić ośrodek mając informację o przebywaniu dłużnika za granicą?

Czy powinien umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań administracyjnych oraz przekazać informację do komornika o aktualnym miejscu pobytu dłużnika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?