Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki jest termin na wydanie decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) – dalej p.o.ś. w przypadku zgłoszenia instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, zgłoszonej i oddanej do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r. stanowiącym nowe średnie źródło spalania paliw?

Czy zastosowanie mają przepisy art. 10 uz.p.o.ś.?

Jeśli nie, to jakie przepisy zastosować przy wydaniu decyzji po zastosowaniu art. 152a ust. 1 pkt 2 wskazującym wszczęcie postępowania o wydanie ww. decyzji?

Czy termin na wydanie takiej decyzji to 30 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację