Czy Komendant PSP może po kontroli wydać postanowienie pozytywne pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań? - OpenLEX

Czy Komendant PSP może po kontroli wydać postanowienie pozytywne pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Komendant Państwowej Straży Pożarnej po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych dotyczących kwestii odpadowych może wydać postanowienie pozytywne pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań, tak jak to jest przy postanowieniu uzgadniającym operat przeciwpożarowy?

Jeżeli tak, to jaka jest wykładnia prawna wydania takiego postanowienia?

Jak to się ma do art. 41a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. oraz art. 183c ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) – dalej p.o.ś., gdzie jest mowa o postanowieniu negatywnym bądź pozytywnym?

Jak wówczas powinien zachować się organ, inwestor, straż?

Czy organ może wydać decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX