Official Gazette

Zasady ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa.

M.P.1990.43.334 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Podstawowe kierunki prywatyzacji w roku 1990.

M.P.1990.43.333 | uchwała z dnia 9 listopada 1990 r. | Akt nienormatywny

Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r.

M.P.1990.43.332 | uchwała z dnia 9 listopada 1990 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

M.P.1990.42.329 | zarządzenie z dnia 20 października 1990 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1990.42.328 | zarządzenie z dnia 12 listopada 1990 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża.

M.P.1990.42.327 | zarządzenie z dnia 31 października 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.

M.P.1990.41.320 | zarządzenie z dnia 18 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

M.P.1990.41.319 | zarządzenie z dnia 18 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakładów budżetowych.

M.P.1990.41.318 | zarządzenie z dnia 18 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

M.P.1990.41.317 | zarządzenie z dnia 12 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 1990 r.

M.P.1990.40.316 | komunikat z dnia 15 października 1990 r. | Akt nienormatywny

Wzór karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1990.40.314 | uchwała z dnia 18 października 1990 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności urzędów probierczych.

M.P.1990.40.312 | zarządzenie z dnia 8 października 1990 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów protokołów głosowania i protokołu wyniku wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1990.39.310 | uchwała z dnia 11 października 1990 r. | Akt utracił moc

Odwołanie ministra-członka Rady Ministrów.

M.P.1990.39.307 | uchwała z dnia 12 października 1990 r. | Akt indywidualny

Ochrona nazwy państwa polskiego.

M.P.1990.39.306 | uchwała z dnia 12 października 1990 r. | Akt nienormatywny

Przebieg realizacji programu stabilizacyjnego gospodarki oraz budżetu państwa.

M.P.1990.39.305 | uchwała z dnia 11 października 1990 r. | Akt nienormatywny

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1990 r.

M.P.1990.38.304 | obwieszczenie z dnia 12 października 1990 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w pięciu podstawowych działach gospodarki we wrześniu 1990 r.

M.P.1990.38.303 | obwieszczenie z dnia 8 października 1990 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzorów, stopu i wagi monet nominalnej wartości 50 zł i 100 zł.

M.P.1990.38.302 | zarządzenie z dnia 2 października 1990 r. | Akt utracił moc

Spisy wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzenie i udostępnianie rejestrów wyborców.

M.P.1990.38.301 | zarządzenie z dnia 11 października 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczególnych warunków skupu zbóż konsumpcyjnych.

M.P.1990.38.299 | zarządzenie z dnia 3 października 1990 r. | Akt jednorazowy

Częściowe zaniechanie poboru podatku wyrównawczego za 1990 r.

M.P.1990.38.298 | zarządzenie z dnia 10 października 1990 r. | Akt utracił moc

Powołanie Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1990.37.295 | zarządzenie z dnia 4 października 1990 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.

M.P.1990.36.293 | zarządzenie z dnia 28 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1990.36.292 | zarządzenie z dnia 27 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Skrócenie X kadencji Sejmu oraz kadencji Senatu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1990.36.289 | uchwała z dnia 21 września 1990 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru, stopu, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł.

M.P.1990.35.288 | zarządzenie z dnia 14 września 1990 r. | Akt utracił moc

Terminy udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1991 r.

M.P.1990.35.287 | zarządzenie z dnia 21 września 1990 r. | Akt utracił moc

Powołanie Państwowej Służby Ochrony Zabytków i określenie jej struktury.

M.P.1990.35.285 | zarządzenie z dnia 22 września 1990 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1990.35.284 | zarządzenie z dnia 24 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.1990.35.283 | uchwała z dnia 17 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1990 r.

M.P.1990.34.281 | obwieszczenie z dnia 11 września 1990 r. | Akt nienormatywny

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1990.34.280 | obwieszczenie z dnia 11 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Wysokość składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w IV kwartale 1990 r.

M.P.1990.34.278 | obwieszczenie z dnia 12 września 1990 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych.

M.P.1990.34.274 | uchwała z dnia 7 września 1990 r. | Akt utracił moc

Zmiana w składzie Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1990.34.273 | zarządzenie z dnia 9 września 1990 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra łączności.

M.P.1990.34.272 | uchwała z dnia 14 września 1990 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra łączności.

M.P.1990.34.271 | uchwała z dnia 14 września 1990 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

M.P.1990.34.270 | uchwała z dnia 14 września 1990 r. | Akt indywidualny

Powołanie ministra przekształceń własnościowych.

M.P.1990.34.269 | uchwała z dnia 14 września 1990 r. | Akt indywidualny

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

M.P.1990.33.268 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja związków międzygminnych.

M.P.1990.33.266 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych uchwał Rady Ministrów.

M.P.1990.33.265 | uchwała z dnia 6 września 1990 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie uchwały w sprawie wewnętrznego eksportu marynarskiego.

M.P.1990.33.264 | uchwała z dnia 31 sierpnia 1990 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie zasadnicze notariuszy prowadzących indywidualne kancelarie notarialne.

M.P.1990.33.262 | uchwała z dnia 13 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zniesienie niektórych funduszy celowych.

M.P.1990.33.261 | uchwała z dnia 16 lipca 1990 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki wzrostu cen dóbr inwestycyjnych za czerwiec 1990 r.

M.P.1990.32.260 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 1990 r. | Akt nienormatywny

Świadczenia dla pracowników czasowo przeniesionych.

M.P.1990.32.258 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

M.P.1990.32.257 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Najniższe wynagrodzenie pracowników.

M.P.1990.32.256 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatków od prowizji z tytułu sprzedaży niektórych znaków wartościowych.

M.P.1990.32.255 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 1990 r. | Akt utracił moc

Przyrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1990 r.

M.P.1990.31.253 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 1990 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sferze budżetowej i w sferze produkcji materialnej w I półroczu 1990 r.

M.P.1990.31.252 | obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 1990 r. | Akt nienormatywny

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1990.31.248 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1990 r. | Akt utracił moc