Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.1997.5.36

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 lutego 1997 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 października 1996 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 172/96

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dmowski Stanisław s. Ignacego, 2. Rudnicki Stanisław s. Adama.