Przekazywanie danych statystycznych dotyczących filmów długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach.

Monitor Polski

M.P.1997.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 stycznia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU KINEMATOGRAFII
z dnia 12 listopada 1996 r.
w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących filmów długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzu KK-1 - sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach.
2.
Wzór formularza KK-1 stanowi załącznik do zarządzenia.
Obowiązek przekazywania danych statystycznych spoczywa na podmiotach uprawnionych i upoważnionych do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji filmów.
Podmioty obowiązane przekazują sporządzone sprawozdania bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty do Biura Komitetu Kinematografii w terminach:
1)
do dnia 15 sierpnia 1997 r. - za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 1997 r.,
2)
do dnia 15 lutego 1998 r. - za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1997 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KOMITET KINEMATOGRAFII ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 00-071 WARSZAWA
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczejKK-1

Półroczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach za okres:

od 1 stycznia do 30 czerwca

199... r.

od 1 lipca do 31 grudnia

Adresat:

BIURO KOMITETU KINEMATOGRAFII

ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

00-071 WARSZAWA

Numer identyfikacyjny REGONPrzekazać/Wysyłać w terminie do dnia:

15 sierpnia za I półrocze

15 lutego za II półrocze

Dział 1. Liczba jednostek (kin) obsłużonych przez podmiot

sporządzający sprawozdanie

...............................................................

Dział 2. Dane o filmach

Lp.Tytuł filmuReżyserKraj produkcjiRok produkcjiData premieryLiczbaPrzychody ze
polskioryginalny(nazwisko

i imię)

kopiiseansówwidzówsprzedaży biletów w kinach w zł
1234567891011